Jaarboeken

Flehite, historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken.
Het Jaarboek verschijnt sinds 2000 en bevat wetenschappelijke artikelen over de geschiedenis van Amersfoort en Eemland.

Leden ontvangen het jaarboek elk jaar gratis.
U kunt de jaarboeken die nog leverbaar zijn ook nabestellen via de webshop van Stichting Flehite Publicaties.

Downloaden:
Inhoudsopgave Jaarboeken Flehite sinds 2000 (Excel)

Jaarboek 2021

Omslag Jaarboek 2021

In het Jaarboek 2021 staan de volgende artikelen (met naam van de auteur):

 • Taco Hermans: Grimmestein, kasteel, buitenplaats en heerlijkheid in Baarn. Ca 1400-1800.
 • Gerard Raven: ‘Die affschuwelijcke ende droevige syeckte’. De pest in Amersfoort, 1350-1667.
 • Sandra Hovens: De geschiedenis herhaalt zich. Kloosters aan de Zuidsingel – een reis terug in de tijd, 1422-2021.
 • Addy Schuurman: Van bedrieger tot waar-zegger. Amersfoorters over Multatuli, 1860-1920.
 • Wichard Maassen: Wim Huslage, 1924-1985. Opkomst en ondergang van een daadkrachtige wethouder

Verder de jaaroverzichten van Monumentenzorg en Archeologie 2020, een boekbespreking en een bericht over het afscheid van vier redacteuren van het Jaarboek.

Jaarboek 2020

In het Jaarboek 2020 staan de volgende artikelen (met naam van de auteur):

 • Laura J. Meilink-Hoedemaker: De oprichting van de Nederlandse beiaardschool in 1953.
 • Wim van Schaik: Het Soester dorpsbestuur (1780-1830).
 • Pieter Koekkoek: De doperse beweging in het Eemland (1530-1580).
 • Ton Reichgelt: De Hooglandse boerderij Luttike Weede van Armen de Poth (1351-1832).
 • Sandra den Dulk: De tuinmuur in de Muurhuizen.
 • Eric van der Velden: Hoe Amersfoort een festivalstad werd (1971-2020).
 • Francien Snieder: Archeologische vondsten op de Hof, gehouden tegen het licht van de Moderne Devotie.
 • Marjan de Man: Verbouwingen door de sjiekste opdrachtgevers van Amersfoort (1750-1780).
 • Hans Smit: Het Amersfoorts leesgezelschap ‘Tot Nut en Beschaving’ (1835-na 1879).

Verder de jaaroverzichten 2019 van de gemeentelijke diensten Monumentenzorg en Archeologie en de besprekingen van twee recent verschenen boeken.

Jaarboek 2019

In het Jaarboek 2019 staan de volgende artikelen (met naam van de auteur):

 • Cheyenne Wehren: De schilderijenverzameling van Simon van Walchren van Wadenoijen te Nimmerdor.
 • Addy Schuurman: Politieke democratisering in Amersfoort rondom de invoering van het algemeen kiesrecht (ca. 1890-1930).
 • Gerard Raven: De Oecumenische Raad van Kerken in Amersfoort (1954-1969).
 • Marjan De Man: Gebroeders De Wilde, Amersfoortse beeldhouwers in de Gouden Bocht van Amsterdam.
 • Jan H. Lodewijks: Wie waren de vier Joodse Amersfoortse gemeenteambtenaren die op 1 maart 1941 op Duits bevel zijn ontslagen?
 • Hans Smit: Leescultuur in Amersfoort (1700-1900).

Verder de Jaaroverzichten 2018 van de Afdelingen Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Amersfoort en de besprekingen van enkele recent verschenen boeken.

Jaarboek 2018

Omslag Jaarboek Flehite 2018

In het Jaarboek 2018 staan de volgende artikelen (met naam van de auteur):

 • Michelle Meuffels schrijft over “Van vlooientheater tot Grand Theatre”.
 • John Galjaard schrijft over Zuiderhoek, de eerste naoorlogse stadsarchitect van Amersfoort.
 • Jos Hilhorst geeft een beeld van Willem Rijkszn, boerenzoon uit Soest, rentmeester van het Sint-Pietersgasthuis.
 • Ludo Jongen vertelt “In de doofpot” over de bouw van de Sint-Ansfriduskerk in Amersfoort: een poging tot reconstructie.
 • William ten Brink onderzocht “Kazernes in Amersfoort”, het garnizoen als aanjager van de lokale economie eind 19e eeuw.
 • Saskia Stouten-Schrijer schrijft over “Ontwerp en ontwikkeling van de wederopbouwwijk Jeruzalem en Jericho”.
 • Dick van Wees onderzocht de kunst van vreedzaam met elkaar te leven, ook in oorlogstijd, tussen katholieken en gereformeerden (1667-1677)

  Verder de Jaaroverzichten 2017 van de Afdelingen Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Amersfoort.

Jaarboek 2017

Omslag Jaarboek Flehite 2017

In het Jaarboek 2017 staan de volgende artikelen (met naam van de auteur):

 • Burchard Elias heeft onderzoek gedaan naar de Amersfoortse Kunsthandel en meubelfabriek Fontein.
 • Annelies Frequin bestudeerde het schilderij “De bespotting van Christus” door Gerrit van Stellingwerff (1643).
 • Gerard Raven onderzocht de Amersfoortse emigratie kort na de Tweede Wereldoorlog.
 • Ton Reichgelt laat met de familie Van der Maat de macht zien van de middeleeuwse elite.
 • Hans Smit geeft een beeld van Amersfoortse boekcultuur in de periode 1750-1900.
 • Bertus Wouda onderzocht de Watersnood van 1916.

  Verder de Jaaroverzichten 2016 van de Afdelingen Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Amersfoort.

Jaarboek 2016

 In het Jaarboek 2016 staan de volgende artikelen (met naam van de auteur):

 • Thomas H. von der Dunk: Twee bijzondere torenbekroningen in het Sticht. De Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort en de Cuneratoren in Rhenen nader beschouwd.
 • Johan Teters: Bloedige Donderdag, 2 augustus 1787. De Amersfoortse Onze Lieve Vrouwekerk ontploft. Dit artikel kunt u downloaden. Ga naar: 2 augustus 1787: ontploffing van de Onze Lieve Vrouwekerk in Amersfoort
 • Heleen Kole: De Amersfoorters als bestuurders in het vroegmoderne waterschap (1603-1800).
 • Henk van der Lee: Dirk Harting (Salatiga 1884 – Haarlem 1970), een technisch perfect ambachtsman: etser, lithograaf, graveur, tekenaar, schilder en grafisch ontwerper.
 • Gerard Raven: “A founding father of New York”; Wolfert van Kouwenhoven en zijn kinderen in Amerika.
 • Hans Zijlstra: “Doe wat het gezond verstand zegt”. Burgemeester Van Randwijck en de Grote Oorlog.
 • Casper Staal: Van Amersfoort naar Ascheberg, een schilderstuk van Abraham Bloemaert ca. 1610.
 • Betsie van Ravenhorst: Amersfoort, mei 1940: een ordelijke en goed geregelde volksverhuizing. Dit artikel kun u downloaden. Ga naar: Amersfoort mei 1940: evacuatie van bijna 44.000 inwoners.

  Verder de Jaaroverzichten 2015 van de Afdelingen Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Amersfoort.

Jaarboek 2015

Omslag Jaarboek Flehite 2015

Ook dit jaar bevat het jaarboek zes interessante artikelen over de geschiedenis van Amersfoort en Eemland.

Deze zes hoofdstukken zijn:

 • Arnoud van IJsselstein, schout van Amersfoort en Eemland (Auteur: Jos G.M. Hilhorst)
 • Klein bier en groot bier (Auteur: Rien Huiskamp)
 • De ‘Eerste Amersfoortse Tram-Autodienst Onderneming’ (1924-1930) (Auteur: Jan H. Lodewijks)
 • ‘Voor een civile prijs’ (Auteur: Bert Stamkot)
 • Centsprenten uit Amersfoort (Auteur: Jo Thijssen)
 • Lastige paters in Amersfoort 1635-1667 (Auteur: Dick van Wees)

Het jaarboek wordt zoals gebruikelijk afgesloten met de jaarlijks terugkerende overzichten van Monumentenzorg en Archeologie en enkele boekbesprekingen.

Jaarboek 2014

Omslag Jaarboek Flehite 2014

Het jaarboek biedt zes verschillende invalshoeken op de geschiedenis van Amersfoort en Eemland.

 • Het eerste artikel gaat over de Belgische vluchtelingen in Amersfoort tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Wie waren zij, en bleef de hartelijke ontvangst ook zo naarmate de oorlog langer duurde? (Auteur: Jeanette Pors)
 • Daarna wordt de aandacht gericht op de Amersfoortse graficus Dirk Boode (1889-1965). Deze autodidact had vooral belangstelling voor de natuur. Hij viel op door continue experimenten met ets- en linoleumtechnieken. (Auteur: Catelijne van den Bosch)
 • Het derde onderwerp is het aparte Joodse onderwijs dat in 1941 is opgelegd door de Duitse bezetter. Waarin verschilde de situatie in Amersfoort met die in Amsterdam? (Auteur: Femke Mooijekind)
  Dit artikel kunt u downloaden. Ga naar Scheiding van Joodse en niet-Joodse kinderen in het Amersfoortse onderwijs in 1941
 • Dan verschuift de blik naar de 15e en 16e eeuw. Wat is de betekenis van handschriften en vroege drukken van boeken uit Amersfoortse kloosters? (Auteur: Bram Boers)
 • Het vijfde onderwerp is boerderij De Hoef/Bijlerhoef in Hoogland. Welke landerijen hoorden erbij, hoe was de bedrijfsvoering en wat waren de opbrengsten in 1500-1800? (Auteur: Ton Reichgelt)
 • Ten slotte een studie over de opgegraven skeletten van mensen sinds de middeleeuwen. Wat weten we nu over de Amersfoortse bevolking en cultuur? (Auteur: Timo D’Hollosy. Gegevens: Henk de Boer)

Zoals gebruikelijk wordt afgesloten met de jaaroverzichten van Monumentenzorg en Archeologie en de boekbesprekingen.

Jaarboek 2013

Het jaarboek biedt zeven verschillende invalshoeken op de geschiedenis van Amersfoort en Eemland.

 • Hoe zou Huis Randenbroek er uit hebben gezien toen Jacob van Campen het rond 1630 ontwierp? (Auteur: Cor van den Braber)
 • Waarom liep de bouw van het Bergkwartier zo anders dan de projectontwikkelaar in 1898 voorzag? (Auteur: Erwin Borggreve)
 • Architect Gerrit Adriaans blijkt in 1929 een bijzondere poppenkast te hebben gemaakt. (Auteur: Anton Groot)
 • Theo Colenbrander ontwierp de tapijten van de Amersfoortsche Tapijtfabriek, die internationale faam verwierf maar daarna vergeten is. (Auteur: Marjan de Man)
 • Dan verschuift de aandacht naar Benjamin Cohen, een Joodse tabakshandelaar en bankier die zaken deed met vorsten en prins Willem V te logeren had tijdens de burgeroorlog van 1787. (Auteur: Joost Morel)
 • En wat betekende de volgende oorlog van 1794-1795 voor de gewone man, toen duizenden Nederlandse, Britse en Duitse militairen in de omgeving waren gelegerd en ingekwartierd? (Auteur: Raymond Uppelschoten)
 • Hoe verzetten de katholieken zich na de Hervorming van 1579 tegen pretenties van de gereformeerde minderheid? (Auteur: Dick van Wees)

Zoals gebruikelijk wordt afgesloten met de jaaroverzichten van Monumentenzorg en Archeologie en de boekbesprekingen.

Jaarboek 2012

De presentatie van het Jaarboek Flehite 2012 heeft plaatsgevonden in de Lutherse Kerk op donderdag 22 november 2012. Jan Lodewijks vertelde over zijn in het Jaarboek beschreven onderzoek naar de Joodse busondernemer Nathan Hilversum. Het Jaarboek werd vervolgens  uitgereikt aan Nathans kleindochter Rosa Jenny Hilversum, de enige nog levende persoon van die naam uit de ooit grote Joodse familie Hilversum. Na afloop van de presentatie werd het Jaarboek uitgereikt aan de leden in de St. Joriskerk.

In het jaarboek staan zeven artikelen met zeer gevarieerde onderwerpen over de geschiedenis met betrekking tot Amersfoort en omgeving.

 • Dick Kaajan schrijft over het karakter van de geboren Amersfoorter Johan van Oldenbarnevelt, naar aanleiding van een niet eerder gepubliceerde verkenning uit 1960.
 • Jan H. Lodewijks beschrijft het leven van Nathan Hilversum (Amersfoort 1873-1959). Een joodse Amersfoortse koopman/ondernemer met een buitengewone veerkracht, een man om te gedenken.
 • Margriet Mijnssen-Dutilh en Willem van Maren spreken over de afwateringsproblemen van Maarsbergen naar Woudenberg, waarin de inhoud en betekenis van een oorkonde uit 1370 centraal staat.
 • Patricia Debie schrijft over twee invloedrijke Amersfoorters, tuinarchitect H.F. Hartogh Heys van Zouteveen (1870-1943) en zijn oom A.M. Tromp van Holst (1854-1920). Zij voerden één van de eerste Nederlandse tuinrestauraties uit, van een 17e-eeuwse tuin in Amersfoort.
 • Gerard Raven besluit zijn reeks over de protestantse fusiekerken met een artikel over de laatste tachtig jaar van de lutherse gemeente Amersfoort, 1929-2009.
 • Geertruida de Moor en Ronald van der Spiegel houden een pleidooi om voor een goed beeld van de Hollandse lakennijverheid ook het Amersfoortse laken te bezien. Zij onderzoeken de aankopen van Amersfoorts laken door het klooster Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout, rond 1500.
 • Wilma van den Heuvel en Maarten van Dijk geven een overzicht van de op dit moment verzamelde kennis over grafheuvels in de regio Amersfoort. Zij zien in hun inventarisatie aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek.

De vaste rubrieken zijn de jaaroverzichten van de afdeling RO/Monumentenzorg en de afdeling archeologie van de gemeente Amersfoort en in deze aflevering één boekbespreking.

Jaarboek 2011

Omslag Jaarboek Flehite 2011

Op donderdag 17 november j.l. is op locatie: ‘De Stad van Cahen’ (het vroegere ROB-gebouw, Kerkstraat, hoek Muurhuizen) tussen 16.00 en 18.00 uur het Historisch Jaarboek Flehite 2011 gepresenteerd.

Korte inhoud:

 • Henk van Tilburg schrijft over het leven van de succesvolle Amersfoortse componist Tristan Keuris (1946-1996).
 • Jos Hilhorst geeft een beeld van het middeleeuwse landgoed Hilhorst in Stoutenburg, in het bijzonder de oppervlakte, de bezitters, de tienden en de bewoners.
 • Verder schrijft Addy Schuurman over de sociaal-economische betekenis van de wielersport. Hij geeft daarmee ook een inkijkje in de Amersfoortse samenleving aan het eind van de 19e eeuw en schetst de stad in die tijd als een centrum van de wielersport in Nederland.
 • Simon Groot brengt ook een Amersfoortse componist voor het voetlicht: Joannes Tollius (Amersfoort ca. 1550 – Amersfoort? 1628/29). Hij reisde naar de archieven van Rieti, Assisi en Rome en ontdekte onvermoede kanten aan Tollius’ leven als dirigent.
 • Vervolgens schrijft archeoloog André Clazing een artikel over de Papenhofstede. Een stil straatje dat er wat vergeten bijligt, maar niettemin op een eerbiedwaardig lange geschiedenis kan terugzien.
 • Marc Hameleers verhaalt over zes verschillende uitgaven van de populairste polderkaart van Eemland (1666-1824). Deze kaart bestaat uit vier gegraveerde bladen met alle waterlopen en percelen, compleet met de namen en wapens van alle polderbestuurders. De edities zijn voortaan eenvoudig te achterhalen met behulp van dit artikel.
 • Ten slotte schrijft Saskia Schrijer over de ontwikkelingsgeschiedenis van de begraafplaats Rusthof.

De vaste rubrieken zijn de jaaroverzichten van het gemeentelijk Bureau Monumentenzorg Amersfoort en de afdeling archeologie van de gemeente Amersfoort, twee boekbesprekingen en een overzicht van historische publicaties betreffende Amersfoort en de regio Eemland,  verschenen in 2010.

Jaarboek 2010

Omslag Jaarboek Flehite 2010

Op donderdag 11 november j.l. is tijdens het Historisch Café het Historisch Jaarboek Flehite 2010 gepresenteerd. Het Jaarboek Flehite is voor het eerst volledig in kleur verschenen. De Stichting Flehite Publicaties heeft het voornemen om het Jaarboek voortaan in deze vorm te gaan uitgeven.

 • André Clazing geeft inzicht in de geschiedenis van de Amersfoortse leerlooierijen. Hij doet dit naar aanleiding van archeologisch onderzoek op een terrein aan de Westsingel, waar in 2008 een oude bioscoop werd gesloopt.
 • Verder schrijft Henk van der Lee over de Amersfoortse uitgeverij van jeugdboeken J. Valkhoff. Zijn artikel is rijk geïllustreerd en voorzien van een uitgebreide bronvermelding en boekenlijst.
 • Daarna geeft Francien Snieder een beschouwing over het opvallende feit dat Amersfoort heel lang een agrarisch karakter heeft behouden. De bouw van de tweede stadsmuur was mede bedoeld ter bescherming van de boerenbedrijven. Dit artikel kunt u downloaden. Ga naar: Boeren in de stad. En waarom Amersfoort een tweede stadsmuur bouwde
 • Dan volgt een artikel van Gerard Raven over de gereformeerde kerkbladen van 1917-2000.
 • Tenslotte behandelt Johan Teters 30 jaar binnenstadsvernieuwing in Amersfoort van 1945-1975.

De vaste rubrieken zijn de jaaroverzichten van het gemeentelijk Bureau Monumentenzorg Amersfoort en de afdeling archeologie van de gemeente Amersfoort, drie boekbesprekingen en een overzicht van historische publicaties betreffende Amersfoort en de regio Eemland, verschenen in 2009.

Jaarboek 2009

Inhoud:

 • Piet H.D. Leupen: 750 jaar Amersfoort. Naar aanleiding van een oorkonde 
 • André Clazing (m.m.v. Sjoukje van der Linde): Bakmanschap. Pottenbakkers, Dakpannen/bakkers en Tabakspijpenmakers in Amersfoort
 • Ronald Rommes: De bouwstenen van het boerenbolwerk. Landbouw en landbouw/organisaties in Eemland 1850-1930  
 • Dolf van Weezel Errens: Adolphe van Weezel Errens (1866-1939). Landschapschilder en etser
 • Anton Groot: Gerrit Adriaans (1898-1971). Een vergeten architect, ontwerper en religieus socialist

Verder de Jaaroverzichten 2008 van de Afdelingen Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Amersfoort.

Jaarboek 2008

Inhoud:

 • S.H. Groot: Cantionum Musicarum (Düsseldorf 1563). Een `Amersfoorts muziekboek`                  
 • Ignaz Matthey: `Genacht geliefden! Voor eeuwig genacht!`. Lucas Kier van Ootmarsum en het einde der tijden      
 • Gerard Raven: De hervormde kerkbladen van Amersfoort 1846-1999    
 • Gerard Brouwer: Weefkunst in Soest en Baarn. De handweverij en tapijtknoperij Edmond de Cneudt (1937-1984)                
 • Koos van Noppen: Het ontslag van dominee Johannes Kluppel in 1745  
 • Loes Tieman: Het kantoor van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Een modern gebouw in het historische hart van Amersfoort      
 • Jan H. Lodewijks: Drie Melmen aan de Eem? Een kritiek na veertig jaren                           
 • S.H. Groot: Toelichting op de bijgeleverde cd `prenez plaisir, ghy gheesten amoreus`

Verder de Jaaroverzichten 2007 van de Afdelingen Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Amersfoort.

Jaarboek 2007

Inhoud:

 • Addy Schuurman: `Daar heb je de dames weer!` Bewonersparticipatie in Liendert en Rustenburg in de jaren `70 en `80 van de vorige eeuw         
 • Willem Veltheer: Gastvrijheid en caritas op de grens van Amersfoort en Leusden. De geschiedenis van het Aldegonde Gasthuis 1890-1905
 • Jos G.M. Hilhorst: Over het bezit in Baarn van het stift te Elten
 • André Clazing: De stad en het vuil. Een onderzoek naar beerputten en afval
 • Carina Kapteyn: Nadere reformatie in Amersfoort? Geloofsleven binnen en buiten de gereformeerde kerk 1630-1650
 • Sandra Hovens: Dynamiek in het stadhuisgebied

Verder de Jaaroverzichten 2006 van de Afdelingen Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Amersfoort.

Jaarboek 2006

Inhoud:

 • Gideon Boekenoogen en Timo d’Hollosy: Als het kalf… Inventarisatie van waterputten uit opgravingen binnen de tweede omwalling van Amersfoort
 • P.J.J.M. van Wees: De Byler- of Bijlaarsfundatie in Amersfoort (1520-circa 1950)                 
 • W.J.H. Verwers en A.D. de Jonge: Het hofje De Armen de Poth. De bouwgeschiedenis.
 • Jaap Evert Abrahamse: `Wegh der weegen’: ontwerp en aanleg van de Amersfoortseweg. Een zeventiende-eeuws landinrichtingsproject door Jacob van Campen.
 • M. Mijnssen-Dutilh: `Zwaar met ijs bezet en bovenmate met water bezwaard.’ De doorbraak van de Grebbedijk op 5 maart 1855 en wat daaraan voorafging
 • Arend Ruizendaal: `Waar spannen wij ons dan nog voorin?’. De stoombootdienst van Kievits & Co. 1858-1859
 • Fred van Kan: De Amersfoortse winkeliersbeurs van 1923

Verder de Jaaroverzichten 2005 van de Afdelingen Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Amersfoort.

Jaarboek 2005

Inhoud:

 • J. Ayolt Brongers: Polders in het Amersfoortse stadsgebied
 • Leen Alberts: Tussen Keulen en Parijs ligt de weg naar Leuven. Studiegedrag van Amersfoortse studenten aan universiteiten (1370-1650)
 • Gerard Raven: De herontdekking van malenhoeve Ten Bosch. Het Hooglandse goederenbezit van het kapittel van Sint-Pieter en de rol van Amersfoortse regentenfamilies 1280-1650 / Deel II
 • André Clazing: De vuurstolp
 • M.W. Heijenga-Klomp: M.W.Matthias Withoos (ca. 1627-1703) en zijn kinderen. Een Amersfoortse schildersfamilie
 • M.W. Heijenga-Klomp: Jasper van Wittel (ca. 1652-1736). Een Amersfoortse schilder in Italië
 • D.C. Hoevers, Het gemeentelijke ziekenhuis voor besmettelijke ziekten op het terrein van het Hofje Armen de Poth (1874-1904)           

Verder de Jaaroverzichten 2004 van de Afdelingen Monumentenzorg en Archeologie (Boerderijen binnen en buiten de stad) van de gemeente Amersfoort.

Jaarboek 2004

Inhoud:

 • Ludo Jongen, Paul Brusse, Addy Schuurman, James C. Kennedy, Arie Keijzer: De jaren 60: Ook in Amersfoort een omwenteling
 • Albert van Engelenhoven: Het oudste stenen huis van Amersfoort. De bouwgeschiedenis van het huis Hof 39               
 • J.M.A.W. Morel: De stadsplattegronden van Amersfoort

Verder Monumentenzorg in 2003 en Van Spieker tot stadsmuur.

Jaarboek 2003

Inhoud:

 • Ludo Jongen en Fred van Kan: Amersfoort en de doornenkroon. Over een bijzondere relikwie in laat-middeleeuws Amersfoort                                 
 • Gerard Raven: De herontdekking van malenhoeve Ten Bosch. Deel I. Het Hooglandse goederenbezit van het kapittel van Sint-Pieter en de rol van Amersfoortse regentenfamilies 1280-1650
 • J. Ayolt Brongers: Met Pieter Pijpers op stap langs de Amersfoortse Lustwarande
 • D.C. Hoevers: De `Bergservituten` in Amersfoort. Een verkenning

Verder Monumentenzorg in 2002 en Graven in Amersfoorts binnenstad.

Jaarboek 2002

Inhoud:

 • Jos G.M. Hilhorst: De maalschap op Hoogland en de Sint-Paulusabdij
 • Fred van Kan: Opdat zij verlost mogen worden. De zorg voor het zielenheil in middeleeuws Amersfoort
 • Koen Goudriaan: Willem Hendriksz van Amersfoort
 • André Clazing: Santen uit het zand. Pijpaarden beeldjes uit Amersfoorts bodem
 • Gerard Raven: Silhouetten van de Amersfoortse familie Smitt 1800-1910
 • B.G.J. Elias: Goose Morre, een vergeten Amersfoortse held
 • Cor van den Braber: Restauraties in 2001
 • Francien Snieder: Greppels, paalkuilen en nog eens de Mikweh

Jaarboek 2001

Inhoud:

 • Leen Alberts: De stedelijke financiën van Amersfoort in de 15de eeuw
 • H.J.Ph.G Kaajan: Een vertekend beeld van Gerrit van Oldenbarnevelt
 • J.G. Smit: Gerritsen & Zonen, in graan en politiek
 • Max Cramer: Aan de klokkenstoel herkent u de Finse scholen. Symbool van de wederopbouw
 • R.M. Kemperink: Dr W.J. Boone (1915-2000). Zijn Amersfoortse tijd
 • Cor van den Braber: Restauraties in 2000
 • Francien Snieder: Van mesolithisch mysterie tot marmeren Mikweh

Jaarboek 2000

Inhoud:

 • Leen Alberts: De Amersfoortse accijnsrekening over 1427
 • Koen Goudriaan: Kroniekjes van Amersfoortse kloosters en conventen
 • Sandra Hovens: Monnikendam: Amersfoorts tweede waterpoort
 • Fred van Kan: ‘Die elendiche arme mensen.’ De Amersfoortse armenzorg in de Middeleeuwen
 • R.M. Kemperink: Kermis en wijdingsjaar van de Amersfoortse Sint-Joriskerk
 • J.G. Smit: De vernieuwing van het sprengel bij de Varkensmarkt in 1616
 • Th. M. Wijntjes: Ontucht in Amersfoort. Prostitutiebeleid van 1865 tot 1911
 • Cor van den Braber: Restauraties in 1999
 • Francien Snieder: Opgravingen in de binnenstad